اخبار مهم

شروع تکمیل مدارک جهت تحصیل در دانشگاه های رومانی برای سال تحصیلی 2021 – 2020


Continue reading “شروع تکمیل مدارک تحصیلی”

دانشگاه پزشکی کارول داویلا از این پس مورد تایید ایران خواهد بود

.با اعلام وزارت علوم ایران از این پس دانشگاه کارول داویلا مورد تایید ایران نیز خواهد بود


Continue reading

دریافت مدرک معتبر اروپایی با تحصیل در دانشگاه های کشور رومانی


Continue reading “اطلاعیه”

َشروع ثبت نام دانشگاه های کشور رومانی

سال تحصیلی 2020 – 2019

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید


Continue reading

اخد مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توریسم و مدیریت پرواز

در مدت زمان دو سال به زبان انگلیسیهمراه با برگزاری کورس های یاتا

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید


Continue reading
X