اطلاعیه


اخد مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت توریسم و مدیریت پرواز

در مدت زمان دو سال به زبان انگلیسیهمراه با برگزاری کورس های یاتا

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

X