کار در رومانی

کار در رومانی

شما می توانید با کار در رومانی ویزای یک ساله کاری دریافت کرده و به وسیله آن برای افراد تحط تکلف نیز اقدام کنید

لازم به ذکر است که این ویزا باید به صورت سالیانه تمدید شود

شما می توانید برای کسب اطلاعات دقیق درباره حرفه خود و موقعیت شغلی آن در کشور رومانی با ما تماس حاصل فرمایید

X