فرهنگ

آشنایی با فرهنگ مردم رومانی

مردم رومانی اغلب مسیحی هستند و از لحاظ فرهنگ، نژاد و زبان با یکدیگر اشتراک بسیاری دارند

مردمانی مهمان نواز و علاقه مند به تفریح می باشند

بر خلاف اروپایی ها مردم رومانی بسیار خونگرم و ذاتا شوخ طبع هستند

دست دادن در فرهنگ رومانی رایج است

در فرهنگ رومانی تعداد گل ها باید فرد باشد

سیگار و یا فندک از جمله هدایای محبوب در میان رومانیایی ها بشمار می روند

سن و موقعیت اجتماعی بسیار قابل توجه و مورد احترام است. افراد مسن در رومانی از احترام خاصی برخوردار هستند و معمولاً تصمیم گیری های مهم با مشورت آن ها صورت می گیرد

X