زبان

آشنایی با زبان رومانیایی

زبان رومانیایی یک زبان رومی است

این زبان 24 تا 28 میلیون گویشور دارد که در اصل از رومانی و مولداوی هستند

رومانیایی در کشور های رومانی، مولداوی و نیز استان خودگردان وویوودینا در صربستان زبان رسمی است

زبان رسمی یا اداری برخی از انجمن‌ها مانند اتحادیه لاتین و اتحادیه اروپا رومانیایی است

X