تاریخ

آشنایی با تاریخ رومانی

نام تاریخی این سرزمین داچیا بوده و بیشتر ساکنان آن از یونان و از ناحیه تراچ به این سرزمین آمده بودند به همین سبب یونانی ها به آن مردم گتای می گفتند

سرزمین داچیا در جنوب شرق اروپا واقع شده بود

در آغاز سده دوم میلادی توسط امپراتوری روم فتح شد و از آن زمان در قلمرو امپراتوری رم قرار گرفت و به عنوان یکی از استان های آن محسوب می شد

سرزمین داچیا همان رومانی امروزی است

رومانی در قرن پانزدهم متحمل حملات امپراطوری عثمانی شد

در سال 1930 رومانی تحت نفوذ آلمان نازی در آمد به همین سبب در جریان جنگ جهانی دوم به عنوان متحد آلمان علیه روسیه اعلان جنگ داد اما در سال 1944 روسیه با حمله به رومانی بخارست را مجبور به تسلیم شدن کرد به همین سبب این کشور به آلمان اعلام جنگ کرد

از آن پس تا زمان بقدرت رسیدن چائوشسکو تحت فشار روسها چپگراها همواره در رومانی بر سر قدرت بودند تا اینکه این نفوذ روسیه با روی کارآمدن چائوشسکو و تبعید شاه میهای نهادینه شد

سرانجام در دسامبر سال 1989 حکومت کمونیستی سرنگون شد و جمهوری سوسیالیستی رومانی جای خود را به جمهوری رومانی داد که به گروه کشورهای آزاد پیوسته بود

در سال 2007 رومانی رسماً عضو اتحادیه اروپا شد

X